Ile gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do internetu?

W Polsce dostęp do internetu posiada coraz większa liczba gospodarstw domowych znajdujących się zarówno w dużych miastach, jak i na ich obrzeżach. Obecnie praktycznie nie ma już miejsc, w których nie byłoby dostępu do sieci komórkowej i internetu. Dzięki temu można mówić o bardzo dobrym poziomie rozwoju populacji ludzkiej w Polsce. Takie zjawisko przyczynia się także do poprawy sytuacji gospodarczej w kraju pod względem zwiększenia sprzedaży dóbr i usług. Sieć komputerowa pozwala mieć nie tylko stały dostęp do najnowszych informacji z całego świata, ale także umożliwia nabywanie produktów bez potrzeby wychodzenia z domu. To dobre rozwiązanie szczególnie dla osób starszych lub nieposiadających zbyt wiele wolnego czasu ze względu na swoją aktywność zawodową. Dzięki zakupom przez internet wiele osób ma możliwość zaopatrzenia się w odzież, obuwie, elektronikę, produkty żywieniowe, a także suplementy bez potrzeby wychodzenia z domu. Jest to duże ułatwienie zarówno dla klientów, jak i firm sprzedających swoje dobra i usługi.

Internet – czy jest ogólnodostępny w Polsce?

W Polsce sieć komputerowa stale się rozwija i dociera nawet do najgłębszych zakamarków na mapie kraju. Z roku na rok sytuacja z dostępem do internetu stale się poprawia. Warto wspomnieć, że w 2020 roku już ponad 90% gospodarstw domowych miało możliwość podłączenia się do publicznej sieci komputerowej. Największy odsetek takich miejsc jest w pobliżu i na terenie dużych miast, gdzie mieszkają młodzi ludzie aktywni zawodowo. W nieco mniejszych miastach i wioskach okazuje się, że dostęp do internetu jest na niewiele niższym poziomie, jednakże osoby mieszkające w takich miejscach wykazują znacznie mniejsze zainteresowanie tego typu innowacjami.

Osoby w wieku 16-74 lat regularnie korzystają z internetu. Odsetek osób, które co najmniej raz w tygodniu logują się do sieci, wynosi ponad 80%, co jest bardzo dobrym wynikiem mającym wpływ na rozwój gospodarki w Polsce. Na tle Unii Europejskiej Polska wypada bardzo dobrze i plasuje się w ścisłej czołówce krajów z dużym dostępem do internetu. Jako ciekawostkę można nadmienić, że największy udział aktywnych użytkowników odnotowano
w Norwegii, bo na poziomie aż 98%.

Czy sieć internetowa jest przyszłością dla gospodarki krajowej?

Rozwój nowoczesnych technologii i internetu ma znaczący wpływ na gospodarkę w kraju i zdecydowanie efekt ten będzie się pogłębiać. Ze względu na większą świadomość konsumentów oraz ich wygodę sprzedaż w internecie kwitnie w najlepsze. Przekłada się to na większe wpływy gotówki z tytułu podatków do Skarbu Państwa, rozwój importu i eksportu towarów, a także poprawę jakości życia konsumentów.

Ogólno-dostępność sieci internetowej pozwala na zachowanie równowagi w społeczeństwie, które wymaga stałego rozwoju i szybkiego dostępu do informacji. Pomimo tego, że starsze roczniki populacji nie odczuwają tak dużej potrzeby przynależności do pewnych grup społecznych, to jednak młodzi ludzie żyją z naciskiem na stały dostęp do internetu i nie wyobrażają sobie życia bez niego. Obecne technologie komputerowe dają możliwość wzmocnienia sygnału w takim stopniu, aby sieć docierała nawet do najbardziej skrytych zakątków Polski na mapie.

Dostęp do internetu – wygoda czy przekleństwo?

Wiele osób twierdzi, że dostęp do sieci komputerowej to znaczne ryzyko, którego powinno się bezwzględnie wystrzegać. Jest to jednak błędne podejście do tematu, ponieważ stale rozwijający się świat i gospodarka wymaga przeniesienia części egzystencji do świata wirtualnego. Szczególnie sprzedaż dóbr i usług jest ściśle związana z rozwojem internetu. Dla wielu przedsiębiorców fakt, że internet jest dostępny dla większości populacji, oznacza znaczne zwiększenie sprzedaży swoich produktów. Ogólnie rzecz biorąc, nie można mówić o żadnym przekleństwie czy ryzyku w przypadku posiadania stałego dostępu do sieci. Jest to przede wszystkim komfort i możliwość szybszego przetwarzania informacji bez wychodzenia z domu.